Infographic / Longform

Xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa

Xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa ảnh 1
Xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa ảnh 2
Xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa ảnh 3
Xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa ảnh 4
Xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa ảnh 5
Xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa ảnh 6
Xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa ảnh 7
Xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa ảnh 8
Xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa ảnh 9
Xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa ảnh 10
Xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa ảnh 11
Xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa ảnh 12
Xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa ảnh 13
Xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa ảnh 14
Xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa ảnh 15

>>> Video tại xã Hòa Khương:


XUÂN QUỲNH - Trình bày: HỮU VI

Tin cùng chuyên mục