Đan Mạch hỗ trợ chuỗi an toàn thực phẩm

Đan Mạch hỗ trợ chuỗi an toàn thực phẩm

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, ông Kim Højlund Christensen, vừa ký thỏa thuận với Bộ NN-PTNT hỗ trợ Việt Nam phát triển bền vững chuỗi giá trị thịt heo.

Hợp tác kinh tế và đầu tư

Chương trình bình ổn thị trường

Thích ứng với biến đổi khí hậu