Hợp tác kinh tế và đầu tư

Xuất khẩu hàng hóa sang Hoa Kỳ tăng mạnh

SGGP
Theo Tổng cục Hải quan, từ năm 2010 đến 2018, giá trị thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tăng mạnh từ khoảng 18 tỷ USD năm 2010, lên gần 60,3 tỷ USD trong năm 2018, hơn gấp 3 lần. Tốc độ tăng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước tăng bình quân khoảng hơn 16%/năm.

Riêng tốc độ tăng trưởng trong xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hoa Kỳ cũng tăng mạnh, từ mức 14,24 tỷ USD năm 2010 lên 47,53 tỷ USD năm 2018, đã đẩy cán cân thương mại năm 2018 đạt thặng dư gần 34,8 tỷ USD, bằng 73,2% trị giá xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ.

Tổng cục Hải quan thống kê, tổng trị giá 10 nhóm mặt hàng lớn nhất của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ trong năm 2018 đạt 40,58 tỷ USD, chiếm 85,4% tổng trị giá xuất khẩu sang Hoa Kỳ, gồm: hàng dệt may với 13,7 tỷ USD, giày dép các loại đạt 5,82 tỷ USD, điện thoại các loại và linh kiện đạt 5,41 tỷ USD, gỗ và sản phẩm gỗ đạt 3,9 tỷ USD... Trong năm có gần 7.200 doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa đến thị trường này, tăng 7,6%. 

 

HÀN NI

Tin cùng chuyên mục