Xã hội

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm về tiếng ồn

SGGPO
UBND TPHCM sẽ xem xét trách nhiệm, xử lý người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức nếu địa phương để xảy ra vi phạm tiếng ồn do buông lỏng quản lý, ảnh hưởng tiêu cực đến phòng chống dịch Covid-19 hoặc an ninh trật tự.

UBND TPHCM vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức tiếp tục xử lý các vi phạm liên quan đến tiếng ồn - phòng chống dịch - an ninh trật tự.

Địa phương để xảy ra vi phạm tiếng ồn do buông lỏng quản lý, ảnh hưởng tiêu cực đến phòng chống dịch Covid-19 hoặc an ninh trật tự thì xem xét trách nhiệm, xử lý người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức.

UBND TPHCM giao các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xử lý hiệu quả hơn nữa tình trạng vi phạm tiếng ồn.

Cụ thể, Sở Công thương phối hợp với Cục Hải quan và Cục Quản lý thị trường nghiên cứu các quy định và thực trạng nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh các thiết bị âm thanh (loa, âm ly,...) và công suất của các thiết bị này, tình hình xử lý vi phạm hành chính về hải quan, quản lý thị trường, thương mại có liên quan.

UBND TPHCM yêu cầu làm rõ tại sao theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT đã quy định giới hạn tối đa các mức tiếng ồn tại các khu vực có con người sinh sống, hoạt động và làm việc (giới hạn cao nhất là 70 dBA) nhưng các thiết bị âm thanh có công suất lớn vẫn được nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại các khu vực có con người sinh sống, hoạt động và làm việc.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố tìm hiểu, tổng hợp các giải pháp, biện pháp về khoa học, kỹ thuật của các quốc gia trên thế giới về giảm thiểu tiếng ồn, đề xuất UBND TP xem xét thử nghiệm các giải pháp, biện pháp phù hợp.

Sở Y tế tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổng hợp tài liệu khoa học về ảnh hưởng của tiếng ồn đến sức khỏe con người để làm cơ sở khoa học cho các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn. 

Ngoài ra, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức qua thực tiễn công tác xử lý vi phạm, xây dựng, hướng dẫn các “mẫu chuẩn" về biện pháp phát hiện, xác định hành vi, nhóm hành vi vi phạm - biện pháp, nhóm biện pháp xử lý để thực hiện thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, thẩm quyền.

ĐÌNH LÝ

Tin cùng chuyên mục