Xã hội

Xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm giải trình không hợp lý: 31 ĐBQH không nêu chính kiến

SGGPO
Ngày 15-11, Tổng Thư ký Quốc hội vừa gửi đến các vị đại biểu Quốc hội kết quả xin ý kiến về một số nội dung trong dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Đáng lưu ý là có 31 vị ĐBQH không thể hiện chính kiến về quy định xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm giải trình không hợp lý về nguồn gốc.

Quang cảnh một phiên họp của Quốc hội tại kỳ họp thứ 6

Quang cảnh một phiên họp của Quốc hội tại kỳ họp thứ 6

Phiếu xin ý kiến có hai nội dung. Một là về cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập (Điều 30 dự thảo Luật) và hai là xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm giải trình không hợp lý về nguồn gốc. Kết quả, đã có 456/485 vị ĐBQH phản hồi.

Ở nội dung thứ nhất, có 330/456 ý kiến đại biểu, chiếm 72,36% số đại biểu tham gia cho ý kiến (chiếm 68,04% tổng số ĐBQH) tán thành với phương án 1, theo đó giao cho Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên công tác tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương và doanh nghiệp nhà nước; Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thanh tra tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập của những người kê khai còn lại công tác tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương và doanh nghiệp nhà nước do mình quản lý; các cơ quan khác và tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội kiểm soát tài sản, thu nhập của người kê khai công tác trong cơ quan, tổ chức mình.

Có 83/456 ý kiến đại biểu, chiếm 18,24% số đại biểu tham gia cho ý kiến (chiếm 17,11% tổng số ĐBQH) tán thành với phương án 2. Theo đó, giao cho Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ Giám đốc Sở và tương đương trở lên công tác tại tất cả các cơ quan, tổ chức ở cả trung ương và địa phương; Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh, đơn vị phụ trách tổ chức, cán bộ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương nơi không có cơ quan thanh tra kiểm soát tài sản, thu nhập của các đối tượng còn lại.

Cũng có một số ý kiến khác đề nghị giữ như quy định của Luật PCTN hiện hành; đề nghị thành lập cơ quan độc lập thuộc Quốc hội hoặc giao cho Ủy ban Tư pháp. Có 11 vị ĐBQH (chiếm 2,27% tổng số ĐBQH) không thể hiện chính kiến.

Nội dung thứ 2, về xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm giải trình không hợp lý về nguồn gốc, ý kiến vẫn khá phân tán và không có loại ý kiến nào quá bán – Tổng Thư ký Quốc hội cho biết.

Cụ thể, có 209/456 ý kiến đại biểu, chiếm 45,93% số đại biểu tham gia cho ý kiến (chiếm 43,09% tổng số ĐBQH) tán thành phương án xem xét, giải quyết tại tòa án. Theo đó, việc xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc sẽ do cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập đề nghị tòa án xem xét, quyết định. Phần tài sản, thu nhập tăng thêm của người có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc sẽ được thu hồi cho Nhà nước.

Có 156/456 ý kiến đại biểu, chiếm 34,21% số đại biểu tham gia cho ý kiến (chiếm 32,16% tổng số ĐBQH) tán thành với phương án thu thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, trường hợp kết luận tài sản, thu nhập tăng thêm của người có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc và cơ quan có thẩm quyền không chứng minh được tài sản, thu nhập do vi phạm pháp luật mà có thì cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập chuyển vụ việc cho cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền yêu cầu thu thuế thu nhập cá nhân đối với phần tài sản, thu nhập tăng thêm của người có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc theo quy định của pháp luật về thuế.

Ngoài ra, còn có nhiều loại ý kiến khác. Trong đó, có 40/456 ý kiến đại biểu, chiếm 8,77% số đại biểu tham gia cho ý kiến (chiếm 8,24% tổng số đại biểu Quốc hội) đề nghị giữ như quy định của Luật PCTN hiện hành. Theo đó, nếu cơ quan nhà nước chứng minh được tài sản do vi phạm pháp luật, tội phạm mà có thì thu hồi hoặc tịch thu sung công; nếu chứng minh được dấu hiệu trốn thuế thì xử lý theo quy định của pháp luật về thuế.

Có 13 ý kiến tán thành với việc cần thiết phải xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm giải trình không hợp lý về nguồn gốc, nhưng còn băn khoăn với các phương án của dự thảo Luật…

Đáng lưu ý là có 31 vị ĐBQH (chiếm 6,39% tổng số ĐBQH) không thể hiện chính kiến.

Các loại ý kiến khác như đề nghị giao cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập tịch thu tài sản, thu nhập giải trình không hợp lý về nguồn gốc; đề nghị cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập nếu xác định tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được hợp lý về nguồn gốc thì chuyển tài liệu sang cơ quan điều tra để xử lý; đề nghị ban hành và áp dụng đồng bộ với Luật Đăng ký tài sản; đề nghị giao Chính phủ quy định chi tiết phù hợp với từng thời kỳ được 1-2 vị ĐBQH nêu ra. Có 3 ý kiến đề nghị tổ chức lấy ý kiến rộng rãi để có phương án khả thi trước khi thông qua.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục