Nông nghiệp

Xử lý nghiêm hành vi phát tán loài ngoại lai xâm hại

SGGP
Theo Chỉ thị số 42/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành thời gian gần đây, một số loài ngoại lai xâm hại đã xuất hiện tại một số địa phương; nguy cơ nhập khẩu trái phép, nuôi trồng, phát tán loài ngoại lai xâm hại tại Việt Nam khá cao. 

Để kịp thời ngăn ngừa và kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về nuôi trồng, phát triển, kinh doanh loài ngoại lai xâm hại; tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, Bộ NN-PTNT và Bộ TN-MT chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, địa phương tăng cường các biện pháp kiểm soát các loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại; hướng dẫn áp dụng các biện pháp diệt trừ các loài ngoại lai xâm hại trong sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp.

Bộ Công an thực hiện các biện pháp đấu tranh, phòng chống và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong nhập khẩu, phát tán, nuôi trồng, phát triển, vận chuyển và kinh doanh trái phép loài ngoại lai xâm hại. Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng hải quan cửa khẩu chủ động, phối hợp với các đơn vị kiểm dịch tăng cường kiếm tra, kiểm soát, đảm bảo ngăn chặn sự xâm nhập của các loài ngoại lai xâm hại.

DŨNG LÊ

Tin cùng chuyên mục