Xã hội

Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm tại các dự án xây dựng - chuyển giao

SGGP
UBND TP giao Giám đốc Sở Tư pháp rà soát lại các hợp đồng BT đã ký kết và đang thực hiện nhằm đảm bảo các hợp đồng được ký kết công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, không làm thất thoát tài sản công, không để xảy ra tham nhũng, lợi ích nhóm.

Ngày 8-3, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, liên quan việc triển khai sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), UBND TP giao Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở - ngành liên quan, tham mưu, đề xuất UBND TP xem xét, quyết định việc tiếp tục thực hiện thanh toán theo nội dung hợp đồng BT đã ký kết (đối với hợp đồng BT các dự án đã ký kết theo quy định của pháp luật trước ngày 1-1-2018 chưa thanh toán) đảm bảo theo đúng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đất đai, pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan đang có hiệu lực tại thời điểm ký kết hợp đồng BT.

Đối với các hợp đồng BT được ký kết từ ngày 1-1-2018 (trong đó có điều khoản sử dụng tài sản công để thanh toán), giao các sở đã được phân công đại diện UBND TP ký kết hợp đồng các dự án, rà soát lại nội dung của hợp đồng đã ký. Trường hợp nội dung hợp đồng BT phù hợp với quy định của pháp luật, tham mưu đề xuất UBND TP xem xét, quyết định tiếp tục thực hiện thanh toán theo quy định của hợp đồng BT; trường hợp có nội dung chưa phù hợp với các quy định của pháp luật thì phải đàm phán điều chỉnh lại nội dung hợp đồng BT đảm bảo phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, pháp luật về đất đai, pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan. Đối với các dự án BT đã hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật trước ngày Nghị quyết số 160/NQ-CP có hiệu lực thi hành nhưng chưa ký hợp đồng BT, Sở Kế hoạch - Đầu tư tham mưu, đề xuất việc đàm phán, ký kết hợp đồng BT đảm bảo tuân thủ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, pháp luật về đất đai, pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan.

Giám đốc Sở Tư pháp rà soát lại các hợp đồng BT đã ký kết và đang thực hiện nhằm đảm bảo các hợp đồng được ký kết công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, không làm thất thoát tài sản công, không để xảy ra tham nhũng, lợi ích nhóm; tham mưu, đề xuất UBND TP điều chỉnh lại hợp đồng BT, nếu phát hiện có vi phạm nhưng chưa gây thất thoát tài sản nhà nước; đề xuất điều chỉnh hoặc hủy hợp đồng BT nếu phát hiện vi phạm để kịp thời thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát; đồng thời tham mưu, đề xuất xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm theo đúng quy định của pháp luật (vi phạm pháp luật về ngân sách nhà nước, xây dựng, quản lý đất đai, đấu thầu, đầu tư công, quản lý tài sản công và pháp luật liên quan khác...)

QUỐC HÙNG

Tin cùng chuyên mục