Giao thông - Đô thị

Xử lý nghiêm các bến thủy nội địa hoạt động không phép ​

SGGPO
Ngày 7-1, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, UBND TP vừa yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng bến thủy nội địa hoạt động không phép trên địa bàn TP.

UBND TPHCM vừa yêu cầu tăng cường kiểm tra hoạt động bến thủy nội địa

UBND TPHCM vừa yêu cầu tăng cường kiểm tra hoạt động bến thủy nội địa

Theo đó, để tăng cường công tác quản lý tại các bến thủy nội địa có phép nhằm bảo đảm an toàn hoạt động, UBND TPHCM giao Sở GT-VT TP tiếp tục tăng cường thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định đối với hoạt động bến thủy nội địa. Cùng với đó, tuyên truyền vận động thực hiện Luật Giao thông Đường thủy nội địa và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan lĩnh vực hoạt động đường thủy đến chủ bến, chủ khai thác bến và người lái phương tiện.

Đồng thời, định kỳ hàng quý chủ trì, phối hợp với Ban An toàn giao thông TP, UBND các quận, huyện, Cảng vụ Hàng hải TP, Phòng Cảnh sát đường thủy - Công an TP lập các kế hoạch liên ngành kiểm tra điều kiện an toàn hoạt động của bến thủy nội địa.

Mặt khác, chỉ đạo Cảng vụ Đường thủy nội địa tăng cường công tác thực thi cảng vụ tại bến thủy nội địa. Đồng thời, tổng hợp, đề xuất Sở GT-VT TP đình chỉ hoạt động bến thủy nội địa theo đúng quy định đối với trường hợp bến thủy nội địa để xảy ra nhiều lỗi vi phạm.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Thanh tra Sở GT-VT TP chủ trì, phối hợp, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải thủy - bộ ra, vào bến thủy nội địa trên địa bàn TP. Đồng thời, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả xử lý gửi Sở Giao thông Vận tải TP xem xét đình chỉ bến thủy nội địa theo quy định.

UBND TP giao UBND các quận - huyện tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm quy định về bến thủy nội địa hoạt động không phép. Công an TP được giao tiếp tục tăng cường kiểm tra các bến thủy nội địa hoạt động không phép, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các bến thủy nội địa hoạt động không phép.

QUỐC HÙNG

Tin cùng chuyên mục