Xã hội

Xót xa rừng thông bị cưa hạ hàng loạt

Xót xa rừng thông bị cưa hạ hàng loạt ảnh 1
Xót xa rừng thông bị cưa hạ hàng loạt ảnh 2
Xót xa rừng thông bị cưa hạ hàng loạt ảnh 3
Xót xa rừng thông bị cưa hạ hàng loạt ảnh 4
Xót xa rừng thông bị cưa hạ hàng loạt ảnh 5
Xót xa rừng thông bị cưa hạ hàng loạt ảnh 6
Xót xa rừng thông bị cưa hạ hàng loạt ảnh 7
Xót xa rừng thông bị cưa hạ hàng loạt ảnh 8
Xót xa rừng thông bị cưa hạ hàng loạt ảnh 9
Xót xa rừng thông bị cưa hạ hàng loạt ảnh 10
 
Xót xa rừng thông bị cưa hạ hàng loạt ảnh 11
Xót xa rừng thông bị cưa hạ hàng loạt ảnh 12
Xót xa rừng thông bị cưa hạ hàng loạt ảnh 13

ĐOÀN KIÊN - Đồ họa: MINH THƯ

Tin cùng chuyên mục