Xã hội

Xét chọn Giải thưởng Sáng tạo TPHCM định kỳ 2 năm/lần

SGGP
Giải thưởng Sáng tạo TPHCM được tổ chức 2 năm/lần, sẽ công bố và trao thưởng vào dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Các công trình sáng tạo được đề cử có thời gian nghiệm thu hoặc thời gian công bố, áp dụng trước ngày 31-12 của năm trước.

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch xét tặng Giải thưởng Sáng tạo TPHCM, trao cho các công trình nghiên cứu, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ sáng tạo theo 7 nhóm lĩnh vực: kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; tác phẩm, sáng tác của văn nghệ sĩ (có tác động tích cực đến việc khơi dậy truyền thống và tinh thần sáng tạo, thúc đẩy hoạt động sáng tạo); cải cách hành chính; các sản phẩm truyền thông sáng tạo; các giải pháp, mô hình triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các mô hình khởi nghiệp sáng tạo có hiệu quả cao; các công trình nghiên cứu khoa học cơ bản mới, trình độ quốc gia.

Quy chế, tiêu chí xét chọn nhấn mạnh các công trình, giải pháp phải được ứng dụng vào thực tế cuộc sống, mang lại hiệu quả và giá trị thực tiễn, góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách trong xây dựng và phát triển thành phố. Việc xét chọn giải thưởng thông qua 5 bước. Từ các báo cáo tóm tắt đề nghị xét tặng, các chuyên gia của hội đồng sẽ thẩm định hồ sơ, chọn lọc, thẩm định công trình, giải pháp, sáng kiến để chuyển hội đồng xét chọn. Hội đồng sẽ xét chọn họp, đánh giá, tổ chức lấy ý kiến đánh giá của bạn đọc, người dân thông qua báo chí. Kết quả đánh giá là thông tin tham khảo quan trọng để hội đồng xét chọn quyết định chọn các công trình, giải pháp sáng tạo.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cá nhân người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài có các công trình nghiên cứu, giải pháp, sản phẩm dịch vụ sáng tạo đóng góp cho sự phát triển của TPHCM trên tất cả các lĩnh vực đều có thể tham gia xét chọn, trao giải thưởng. Mỗi đợt trao thưởng sẽ chọn 70 giải, phân chia theo 7 lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và khoa học cơ bản có 20 giải; lĩnh vực xã hội có 10 giải; các lĩnh vực còn lại có 5 giải. Tùy theo số lượng công trình, giải pháp, sáng kiến đăng ký tham gia mà ban tổ chức sẽ quyết định xếp hạng nhất (kèm tiền thưởng 100 triệu đồng), nhì (80 triệu đồng) và ba (60 triệu đồng). Ngoài ra, ban tổ chức cũng xem xét khen thưởng những ý tưởng sáng tạo nhưng không đoạt giải.

Giải thưởng Sáng tạo TPHCM được tổ chức 2 năm/lần, sẽ công bố và trao thưởng vào dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Các công trình sáng tạo được đề cử có thời gian nghiệm thu hoặc thời gian công bố, áp dụng trước ngày 31-12 của năm trước. Riêng giải thưởng Sáng tạo năm 2019 xét chọn các công trình sáng tạo từ năm 2016 đến 31-12-2017.

KIỀU PHONG

Tin cùng chuyên mục