Môi trường

Xem xét việc nhận chìm 439.000m³ bùn thải xuống biển Quy Nhơn

SGGPO
Tỉnh Bình Định đang chỉ đạo các cơ quan chức năng thành lập hội đồng kiểm tra, thẩm định để xem xét thực hiện cấp phép nhận chìm 439.000m³ bùn thải nạo vét, duy tu luồng hàng hải xuống biển Quy Nhơn.

Chiều 31-10, ông Đặng Trung Thành, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bình Định xác nhận, Cục Hàng hải Việt Nam đã thông qua với đơn vị tư vấn là Bộ GTVT và đã có đánh giá tác động môi trường đối với dự án nhận chìm 439.000m³ bùn thải nạo vét, duy tu luồng hàng hải xuống biển Quy Nhơn.

Xem xét việc nhận chìm 439.000m³ bùn thải xuống biển Quy Nhơn ảnh 1 Luồng lạch vào cảng Quy Nhơn bị bồi lấp khiến các tàu hàng khó di chuyển 

Qua đó, Cục Hàng hải Việt Nam đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bình Định cấp phép nhận chìm số lượng bùn thải nạo vét trên. Cục Hàng hải Việt Nam đề xuất tọa độ vị trí nhận chìm là ngoài phao số 0; chất thải gồm đất bùn, cát...

Mục đích chính của việc nạo vét lớp trầm tích trong bùn để nhận chìm là khơi thông luồng chảy để bảo đảm việc ra vào cảng Quy Nhơn của các phương tiện tàu thuyền.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình định giải thích: “Bùn và cát được nạo vét cửa biển nằm sát bờ giờ đưa ra ngoài biển. Cái này không có hại gì hết, mùa nước lũ thì nó cũng chảy ra ngoài biển thôi vì chất nó nằm ở biển nhưng do cạn nên tàu bè ra vô không được.

Cũng theo ông Trần Châu, chủ trương của tỉnh cũng đồng ý cho công ty đó lập dự án sau đó đánh gia tác động môi trường cụ thể. Việc nhận chìm phải đem ra thật xa để tránh ảnh hưởng vùng biển Bình Định đang vào mùa du lịch.

NGỌC OAI

Tin cùng chuyên mục