Khoa học công nghệ

Xem xét lại đề tài có đơn phản ánh trùng giải pháp kỹ thuật

SGGPO
Ban Thi đua – Khen thưởng (Sở nội vụ), cơ quan Thường trực Giải thưởng sáng tạo TPHCM lần thứ 2, năm 2021 vừa có công văn gửi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM (Cơ quan phụ trách lĩnh vực 6 Giải thưởng sáng tạo TPHCM lần thứ 2) đề nghị xem xét, rà soát lại đề tài “Hố ga thu nước có van ngăn mùi, ngăn triều” do có đơn phản ánh đề tài có dấu hiệu trùng với giải pháp kỹ thuật đã được bảo hộ.

Ban thư ký Giải thưởng sáng tạo năm 2021 họp thông qua nội dung xét chọn vòng sơ khảo

Ban thư ký Giải thưởng sáng tạo năm 2021 họp thông qua nội dung xét chọn vòng sơ khảo

Theo đó, ngày 29-6, Ban Thi đua – Khen thưởng phối hợp với Báo SGGP đăng tin, tuyên truyền tham khảo ý kiến độc giả để phục vụ công tác họp xét giải tại Hội đồng Giải thưởng cấp Thành phố, Ban Tổ chức Giải thưởng đối với 52 hồ sơ do Cơ quan phụ trách 7 lĩnh vực Giải thưởng sáng tạo TPHCM lần thứ 2 - năm 2021 đề xuất và đã được xét thông qua vòng sơ khảo.

Ngày 7-7, Ban Thi đua – Khen thường nhận được đơn của ông Hồ Viết Vẻ, địa chỉ tại số 106 đường Huyền Trân Công Chúa, phường 8, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Theo đơn, ông Vẻ có phản ánh đề tài “Hố ga thu nước có van ngăn mùi, ngăn triều” của nhóm tác giả: Lê Văn Thinh, Nguyễn Minh Nhựt, Lê Đình Vũ Sơn,  Nguyễn Dương Minh Đức thuộc đơn vị UBND quận Bình Tân (TPHCM) có dấu hiệu trùng với giải pháp kỹ thuật đã được bảo hộ.

Theo khoản 3 và khoản 7, Điều 3 Quy chế xét tặng Giải thưởng sáng tạo TPHCM được ban hành kèm theo Quyết định số 4515/QĐ-UBND ngày 4-12-2020 của UBND TPHCM quy định: Công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng sáng tạo không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời không xét tặng Giải thưởng sáng tạo cho công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm của tập thể, cá nhân trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nai, tố cáo đang được xác minh làm rõ.

Đồng thời căn cứ khoản 2, Điều 11 Quy chế xét tặng Giải thưởng sáng tạo TPHCM, quy định nhiệm vụ của Cơ quan phụ trách lĩnh vực Giải thưởng sáng tạo TPHCM phải giải quyết các tranh chấp khiếu nại (nếu có) đối với các công trình, giải pháp, tác phẩm tham dự Giải thưởng sáng tạo đối với lĩnh vực được phân công phụ trách.

Như vậy, theo quy định trên và để có cơ sở báo cáo, tham mưu Hội đồng Giải thưởng cấp Thành phố và Ban Tổ chức Giải thưởng xét giải theo quy định, Ban Thi đua - Khen thưởng đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM xem xét, rà soát đề tài nêu trên đảm bảo các tiêu chí xét tặng giải thưởng và báo cáo về Cơ quan Thường trực Giải thưởng tổng hợp trước ngày 16-7-2021.

Theo đó, đề tài “Hố ga thu nước có van ngăn mùi, ngăn triều” của nhóm tác giả đã được UBND TPHCM công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng tại thành phố năm 2019 tại Quyết định số 4167/QĐ-UBND ngày 2-10-2019.

Sáng kiến dự án trên hiện nay đã được triển khai thực hiện rộng rãi trên địa bàn quận Bình Tân, đến nay UBND quận Bình Tân đã đầu tư cải tạo hầm ga; chế tạo, lắp đặt van ngăn mùi cho hầm ga thoát nước cho 509 tuyến đường do quận quản lý với tổng số 8.453 hầm ga. Việc này ảnh hưởng tích cực trên diện rộng đến đời sống toàn bộ người dân sống hai bên 509 tuyến đường và các khu vực lân cận, được người dân đồng thuận rất cao. Đồng thời đang tiếp tục áp dụng sáng kiến này đối với các dự án xây dựng mới, cải tạo nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn quận Bình Tân. Dự án góp phần vào chương trình chống ngập của TPHCM một cách có hiệu quả.

THÁI PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục