Xã hội

Xe chức danh, chức vụ, phục vụ công tác chung được mua tối đa là 1,6 tỷ đồng/xe

SGGPO

Các nhóm chức danh, chức vụ quy định tại Kết luận số 35-KL/TW (về chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở) được quy định 1 mức giá mua xe tối đa khác nhau, từ cao xuống thấp (từ 1,6 tỷ đồng đến 1,2 tỷ đồng); giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung, xe 12-16 chỗ ngồi, mức giá tối đa là 1,6 tỷ đồng/xe.

Ảnh minh họa: TTO

Ảnh minh họa: TTO

Đó là những nội dung đáng chú ý trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11-1-2019 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô được đưa ra tại hội nghị trực tuyến giữa Bộ Tài chính với các bộ, ngành, địa phương diễn ra sáng nay, 23-9.

Bên cạnh đó, dự thảo nghị định tiếp tục duy trì cách phân chia các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô thành 4 nhóm như quy định hiện hành và giữ nguyên chế độ sử dụng xe ô tô. Trong đó, nhóm 2 có điều chỉnh lại phạm vi các chức danh, chức vụ cho phù hợp với Kết luận 35-KL/TW (về chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở). Đồng thời, dự thảo quy định mỗi bậc thuộc các nhóm chức danh, chức vụ quy định tại Kết luận số 35-KL/TW được quy định 1 mức giá mua xe tối đa khác nhau, từ cao xuống thấp (từ 1,6 tỷ đồng đến 1,2 tỷ đồng).

Về cách xác định định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung, đối với khối các văn phòng cấp tỉnh (văn phòng tỉnh ủy, văn phòng HĐND tỉnh, văn phòng UBND tỉnh, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội), dự thảo quy định định mức cho khối các văn phòng cấp tỉnh tối đa 12 xe/địa phương; riêng Hà Nội và TPHCM là 20 xe/địa phương (do có biên chế và số lượng cấp phó của các đơn vị lớn). Các ban của HĐND cấp tỉnh sử dụng xe chung với văn phòng HĐND cấp tỉnh. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trên 50% số huyện, thị xã, thành phố là địa bàn miền núi, hải đảo, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc/và có diện tích tự nhiên trên 5.000km² thì được bổ sung định mức 3 xe.

Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện, để phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế nêu trên, dự thảo đã bổ sung các chức danh: ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND cấp huyện vào định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung; chuyển xe ô tô bán tải, xe ô tô chuyên dùng khác sang xe ô tô phục vụ công tác chung; trên cơ sở đó, quy định định mức xe ô tô phục vụ công tác chung cho tất cả các đơn vị cấp huyện tối đa là 6 xe/huyện…

Về giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung, dự thảo quy định mức giá mua xe loại 1 cầu tối đa là 950 triệu đồng/xe; trường hợp cần trang bị loại xe ô tô 7-8 chỗ 2 cầu, mức giá tối đa là 1,3 tỷ đồng/xe; xe 12-16 chỗ ngồi, mức giá tối đa là 1,6 tỷ đồng/xe.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đề nghị các bộ, ngành, địa phương sớm có ý kiến chính thức bằng văn bản gửi về Bộ Tài chính theo đúng thời hạn ngày 30-9; đồng thời giao Cục Quản lý công sản cùng với Vụ Pháp chế và các đơn vị chức năng trong bộ tổng hợp, nghiên cứu, giải trình, tiếp thu đầy đủ các ý kiến để hoàn thiện hồ sơ gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và trình Chính phủ, bảo đảm tính khả thi của dự thảo.

QUANG MINH

Tin cùng chuyên mục