Chính trị

Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ là nhiệm vụ chiến lược

SGGPO

Sáng 31-7 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị “Gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học tiêu biểu, văn nghệ sĩ”. Đây là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2020).

Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ là nhiệm vụ chiến lược  ảnh 1 Hơn 200 đại biểu đại diện cho hơn 6,5 triệu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong cả nước tham dự Hội nghị 
Tới dự hội nghị có các đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương. Cùng đông đảo đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương tới dự và chúc mừng hơn 200 đại biểu đại diện cho hơn 6,5 triệu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định, trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, lực lượng trí thức, văn nghệ sĩ luôn giữ vai trò rất quan trọng, làm nòng cốt xây dựng nền văn hiến lâu đời và độc đáo của dân tộc, góp phần làm rạng rỡ non sông, đất nước ta.

Cha ông ta đã tổng kết cực kỳ cô đọng và sâu sắc: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng và Bác Hồ, vì độc lập, tự do của dân tộc, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ nước ta, ở cả trong và ngoài nước, sẵn sàng từ bỏ cuộc sống có nhiều thuận lợi, chấp nhận dấn thân vào cuộc trường chinh thần thánh của dân tộc, không sợ gian khổ, hy sinh, kề vai, sát cánh cùng toàn Đảng, toàn dân, vượt qua mọi cam go, thử thách, làm nên thành công của Cách mạng Tháng 8-1945, chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân, đế quốc và các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ là nhiệm vụ chiến lược  ảnh 2 Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng bằng khen cho các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ
Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, trước yêu cầu của đất nước trong thời kỳ mới, hơn lúc nào hết, việc xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trở thành nhiệm vụ chiến lược quan trọng của Đảng. Bởi đây là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Không những thế, khi đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ vững mạnh, chính là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc ta, tăng thêm sức mạnh nội sinh của đất nước. Trí thức, văn nghệ sĩ không chỉ là người tiếp nhận định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, mà còn là người đồng hành tự nguyện, “đồng sáng tạo” với Đảng, với dân tộc trên con đường phát triển đất nước cường thịnh, vững bền. Trí tuệ, sản phẩm, tiếng nói chân thực, trong sáng, hợp lòng dân, vì tương lai tươi sáng của dân tộc mà giới trí thức, văn nghệ sĩ sáng tạo ra, có sức lan tỏa, hiệu ứng nhanh và sâu rộng trong xã hội, góp phần tạo đồng thuận, niềm tin của dân đối với Đảng, với chế độ ta.

Đảng, Nhà nước mong muốn đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiếp tục thủy chung, đồng hành với dân tộc, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân, đem tài năng của mình sáng tạo nhiều hơn những công trình, tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn, tư tưởng và nghệ thuật, phục vụ cao nhất cho công cuộc đổi mới, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam thông qua bài phát biểu đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong suốt nhiều năm qua.

Nhà thơ Hữu Thỉnh nêu rõ, đi theo lý tưởng của Đảng, đội ngũ văn nghệ sĩ đã tự nguyện ghép mình trong tư thế người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tình nguyện sống và sáng tạo ở những nơi mũi nhọn của đất nước, những mặt trận gian khổ, ác liệt nhất, cùng xương thịt với nhân dân, thực sự tắm mình trong thử thách cao nhất và coi đó là hạnh phúc lớn nhất của đời mình. Nhiều văn nghệ sĩ đã anh dũng ngã xuống như những người anh hùng. Cuộc đời và tác phẩm của họ thể hiện trọn vẹn nhân cách nghệ sĩ cách mạng, yêu nước và vì dân. Với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, sự đầu tư hỗ trợ của Nhà nước và sự phát huy nội lực của đội ngũ văn nghệ sĩ đông đảo, nhất định văn học nghệ thuật nước nhà sẽ bước sang một chặng đường mới, với những mùa bội thu mới, xứng đáng với sự mong đợi của nhân dân.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã lên sân khấu trao tặng bằng khen cho các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ.

MAI AN

Tin cùng chuyên mục