Xây dựng Đảng

Xây dựng tốt các mô hình tổ chức Đảng và đảng viên

SGGP
Đảng ủy Lữ đoàn 25 (Quân khu 7) vừa sơ kết 3 năm (2019-2022) thực hiện mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới” gắn với mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”.

Qua 3 năm triển khai thực hiện mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, có 254 lượt đảng viên kèm cặp, dìu dắt quần chúng, cấp dưới, tỷ lệ quần chúng tiến bộ đạt 94%, cấp dưới tiến bộ đạt 82,81%.

Trong khi đó, từ năm 2020 đến nay, mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” được Đảng ủy Lữ đoàn 25 triển khai đạt kết quả thiết thực. Cụ thể, trung bình hàng năm có 91,18% chi bộ đạt “5 tốt”, 93,59% đảng viên đạt “5 tốt”.

Kết quả này đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cá nhân, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

CHÍ TUẤN

Tin cùng chuyên mục