Khoa học công nghệ

Xây dựng tầm nhìn chiến lược chia sẻ dữ liệu

SGGP
Sở TT-TT TPHCM phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam vừa tổ chức hội thảo “Xây dựng tầm nhìn chiến lược dữ liệu của TPHCM” nhằm thảo luận, trao đổi với các sở, ban ngành, quận huyện và TP Thủ Đức các vấn đề liên quan đến việc sử dụng, quản trị dữ liệu để phục vụ các hoạt động của chính quyền, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của thành phố. 

Theo bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở TT-TT TPHCM, sở đang tham mưu với UBND TPHCM về các cơ chế quản trị, chia sẻ dữ liệu. Việc xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu nhằm hướng tới mục tiêu sẽ có một hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính duy nhất, giúp người dân và doanh nghiệp của thành phố tiếp cận được tất cả các dịch vụ công một cách dễ dàng, nhanh chóng.

Trước đó, Sở TT-TT TPHCM và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu sử dụng, quản trị dữ liệu của các cơ quan đơn vị tại TPHCM, qua đó xác định 3 nhóm dữ liệu chính: không gian phục vụ công tác quản lý; quy hoạch phát triển đô thị; dữ liệu phục vụ người dân và phục vụ cho hoạt động kinh tế tài chính của thành phố.

BÙI TUẤN

Tin cùng chuyên mục