Chính trị

Xây dựng quan hệ gắn bó giữa tổ chức Đảng với doanh nghiệp

SGGP
Ngày 21-3, Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Bình Tây tổ chức Đại hội lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2022). Đây là đại hội chi bộ điểm doanh nghiệp tư nhân thuộc Đảng bộ Khu chế xuất Tân Thuận.

Đại hội đã thảo luận, thống nhất với đánh giá: Nhiệm kỳ qua chi bộ tập trung vào lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, giúp doanh nghiệp hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, gia tăng lợi nhuận mỗi năm từ 12%-15%. Chi bộ lãnh đạo hoạt động của công đoàn, Đoàn TNCS đúng định hướng, vận động người lao động chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, không nghe theo xúi giục của các thế lực chống phá kêu gọi biểu tình, gây mất an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến lợi ích doanh nghiệp và xã hội. Đại hội xác định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới với 5 chỉ tiêu, trong đó trọng tâm là lãnh đạo giữ vững ổn định sản xuất, an toàn lao động, chăm lo đời sống người lao động, phát triển Đảng, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa tổ chức Đảng với các tổ chức đoàn thể, giữa chi bộ với giới chủ doanh nghiệp.

Đại hội đã bầu cấp ủy nhiệm kỳ mới và bầu trực tiếp đồng chí Trang Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch HĐQT công ty, giữ chức vụ Bí thư chi bộ.

 

HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục