Đà nẵng - Thành phố đáng sống

Đảng bộ xã Hòa Ninh - Chặng đường phát triển mới

Xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao gắn liền với du lịch sinh thái

SGGPO
Xã Hòa Ninh thuộc huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng không chỉ được biết đến với khu du lịch Bà Nà hills nổi tiếng, mà nơi đây đang trở mình phát triển từng ngày với nhiều cơ hội mới đang mở ra. Trải qua gần 40 năm xây dựng và phát triển, nay Hòa Ninh đã khoác lên mình "chiếc áo mới"!

Hiện nay xã Hòa Ninh phát triển được nhiều mô hình nông nghiệp theo hướng công nghệ cao

Hiện nay xã Hòa Ninh phát triển được nhiều mô hình nông nghiệp theo hướng công nghệ cao

Hiệu quả từ nhiều mô hình nông nghiệp

Nằm xen giữa hai trục đường ĐT602 và đường Hoàng Văn Thái dẫn đến khu du lịch Bà Nà hills với cây cầu Vàng nổi tiếng, trong những năm gần đây, nhờ biết khai thác tiềm năng và lợi thế, Hòa Ninh đã có những bước chuyển mình đáng ghi nhận.

Hòa Ninh hướng đến xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao gắn liền với du lịch sinh thái ảnh 1 Mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ngày càng phát triển tại xã Hòa Ninh

Kinh tế của xã có mức tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm đạt 18,4%, tăng 6,5% so với nghị quyết. Thế mạnh của Hòa Ninh là kinh tế rừng và kinh tế vườn đồi, kết hợp với các điều kiện tự nhiên để phát triển du lịch sinh thái. Đặc biệt, Hòa Ninh là xã đi đầu trong việc kêu gọi thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất khá hiệu quả như mô hình trồng rau thủy canh, trồng cây dược liệu tại Trung Nghĩa, mô hình trồng hoa lan cắt cành, hoa dạ yến thảo tại Đông Sơn...

Hòa Ninh hướng đến xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao gắn liền với du lịch sinh thái ảnh 2 Mô hình trồng rau thủy canh mang lại hiệu quả cao tại Hòa Ninh

- Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mở rộng vùng bưởi chuyên canh gắn với phát triển du lịch sinh thái.

- Đẩy mạnh công tác giải tỏa đền bù, kêu gọi thu hút đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ.

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của xã trong tình hình mới.

Đặc biệt, mô hình trồng bưởi da xanh trên 70ha đã trở thành sản phẩm đặc trưng của Hòa Ninh, cho thu nhập khá cao. Hiện nay, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đang được xã Hòa Ninh định hướng gắn với phát triển du lịch sinh thái. Trên địa bàn nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư và nhân rộng các mô hình vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp với phát triển du lịch sinh thái, du lịch làng quê tại Trung Nghĩa, Mỹ Sơn và Đông Sơn... Chương trình xây dựng nông thôn mới, thôn kiểu mẫu tiếp tục được thực hiện. Năm 2019 xã Hòa Ninh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
Bên cạnh đó, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hòa Ninh biết tranh thủ ngoại lực, đồng thời phát huy hiệu quả nội lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Hiện nay, trên địa bàn xã có 46 dự án, trong đó có nhiều dự án trọng điểm của Trung ương, thành phố triển khai trên địa bàn xã như đường vành đai phía Tây, đường điện 500kV, khu công nghệ cao mở rộng... đã mở ra những cơ hội mới cho Hòa Ninh phát triển. Trong 5 năm qua, đã thu hút được hơn 52 tỷ đồng đầu tư 15 công trình phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, đem lại diện mạo mới khang trang cho Hòa Ninh ngày nay, góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.
Hòa Ninh hướng đến xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao gắn liền với du lịch sinh thái ảnh 3 Mô hình trồng bưởi da xanh mang lại hiệu quả kinh tế cao
Song song với phát triển kinh tế, việc xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, môi trường văn hóa - xã hội ngày càng lành mạnh. Thiết chế văn hóa ở cơ sở được đầu tư xây dựng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; hằng năm có từ 85% trở lên hộ đạt gia đình văn hóa, có 75% thôn đạt khu dân cư văn hóa.

Các chương trình an sinh xã hội được tập trung thực hiện khá tốt và có chuyển biến tích cực. Hòa Ninh đã xây dựng mô hình giảm nghèo “3 bền vững”, tập trung mọi nguồn lực đưa ra các giải pháp thoát nghèo bền vững, đến cuối năm 2019, số hộ nghèo còn 31 hộ, chiếm 0,51% dân số. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm, tăng 0,6 lần so với năm 2015. Chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên; toàn xã có 3/3 trường học được công nhận đạt chuẩn, trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011 - 2020.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc và xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng. Các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) được thực hiện nghiêm túc. Việc đánh giá quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ sung quy hoạch cán bộ được thực hiện đảm bảo tính công khai, dân chủ, đúng quy trình hướng dẫn. Chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên rõ rệt.

Xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch

Nhìn lại 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân toàn xã Hòa Ninh đã không ngừng nổ lực đoàn kết vượt qua những khó khăn xây dựng và phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo nên những khâu đột phá quan trọng. Cơ sở hạ tầng nông thôn từng bước được hoàn thiện, hiện đại, chú trọng thu hút đầu tư góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo diện mạo mới cho Hòa Ninh ngày một khởi sắc. Năm 2019 xã Hòa Ninh được UBND thành phố công nhận từ xã loại 2 lên xã loại 1. Những thành quả đạt được hôm nay đã đánh dấu mốc son quan trọng của Đảng bộ và nhân dân xã Hòa Ninh qua mỗi chặng đường phát triển.

Trong nhiệm kỳ đến Đảng bộ và nhân dân xã Hòa Ninh ngừng phấn đấu phát huy những kết quả đạt được để thực hiện tốt nhiệm vụ, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại Hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, huy động nguồn lực để xây dựng Hòa Ninh giàu đẹp, văn minh. Tập trung quy hoạch và phát triển kinh tế của xã nhanh và bền vững, tiếp tục kêu gọi đầu tư nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp với phát triển du lịch sinh thái tại Trung Nghĩa, Mỹ Sơn và Đông Sơn; xây dựng và duy trì các mô hình sản xuất rau, hoa ứng dụng công nghệ cao. Tích cực thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tập trung xây dựng 1 - 2 sản phẩm OCOP, trong đó sản phẩm bưởi Hòa Ninh đạt tiêu chuẩn 3 sao.

“Xã Hòa Ninh trải qua gần 40 năm xây dựng và phát triển, hôm nay Đảng bộ, chính quyền Hòa Ninh có trách nhiệm lãnh đạo nhân dân xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp; mọi người, mọi nhà đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.  đồng chí Trần Văn Trường - Bí Thư Huyện ủy Hòa Vang nói.
Tập trung phát triển thương mại, dịch vụ theo hướng văn minh hiện đại để phục vụ du lịch. Tích cực kêu gọi đầu tư các nhà hàng, hình thành các điểm dừng chân, khu bán hàng lưu niệm, cửa hàng nông sản phục vụ khách tại khu vực thôn An Sơn và dọc tuyến đường ĐT602. Khuyến khích phát triển các dịch vụ vận tải hành khách, vận tải hàng hóa trên địa bàn để phục vụ nhu cầu của nhân dân. Tập trung kêu gọi đầu tư hình thành các điểm du lịch sinh thái trên địa bàn tại An Sơn, Đông Sơn và Mỹ Sơn; khuyến khích phát triển loại dịch vụ lưu trú, homestay để phục vụ du lịch.

Phối hợp xây dựng quy hoạch tổng thể về đất đai giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030, đồng thời có kế hoạch sử dụng quản lý các loại quỹ đất hợp lý, có hiệu quả. Phối hợp làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án như đường vành đai phía Tây, tuyến điện 500KV, nghĩa trang Hòa Ninh giai đoạn 3, khu công nghiệp Hòa Ninh, khu công nghiệp công nghệ cao.

Kêu gọi đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, khơi dậy tinh thần tự lực, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tập trung xây dựng chính quyền từ xã đến thôn thật sự trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “5 xây, 3 chống” một cách đồng bộ, sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp yêu cầu phát triển của xã.

NGUYỄN VĂN THÀNH - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Ninh

Tin cùng chuyên mục