Chính trị

Xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng là nhiệm vụ chiến lược lâu dài của quân đội

SGGP
Ngày 3-8, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Khóa XII. 

Thượng tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Thượng tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị. Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tuyến tại 35 điểm cầu trong toàn quân. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên giới thiệu 3 nghị quyết, gồm: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”, “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. 

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lương Cường nhấn mạnh, Nghị quyết Trung ương 5, Khóa XII có nhiều điểm mới, thực sự là bước tiến quan trọng cả về lý luận và thực tiễn. Những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lớn trong các nghị quyết Trung ương 5, Khóa XII cần được quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc để sớm đưa các nội dung nghị quyết vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả. 

Gợi mở và định hướng một số vấn đề trong quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, Thượng tướng Lương Cường nhấn mạnh, chỉ huy các cấp tiếp tục bám sát quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của quân đội; khẳng định sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng là một trong những chức năng, nhiệm vụ chiến lược lâu dài của quân đội, phấn đấu là một nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Thượng tướng Lương Cường yêu cầu, trong quá trình học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 5, Khóa XII, cần kết hợp chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục