Giáo dục

Xây dựng Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên

SGGP
Đại học Bách khoa TPHCM vừa khởi công công trình Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TPHCM. 

Công trình có diện tích sàn 22,5m2 do Th.S Phạm Thanh Trà và nhóm 5 sinh viên chuyên ngành Kiến trúc (Khoa Kỹ thuật xây dựng) thiết kế. Tổng thể biểu tượng là hình ảnh ngọn đuốc vững chãi, hình ảnh bàn tay kiến thiết nước nhà được cha ông thế hệ trước đấu tranh giành độc lập, tự do và nâng đỡ để các thế hệ sau cùng nhau phát triển đất nước.

Hình ảnh chim bồ câu trắng trong biểu tượng của Hội Sinh viên Việt Nam, 6 mặt phù điêu thể hiện truyền thống của Hội Sinh viên TPHCM và sinh viên Bách khoa qua các giai đoạn. 

THANH HÙNG

Tin cùng chuyên mục