Môi trường

Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai

SGGP
Bộ NN-PTNT đã ban hành Thông tư 02/2021 hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai các cấp ở địa phương. Theo đó, Bộ NN-PTNT yêu cầu các địa phương đẩy mạnh đánh giá hiện trạng công tác phòng chống thiên tai.

Cụ thể, đánh giá mức độ thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách; kế hoạch đảm bảo nguồn lực và các điều kiện hoạt động cho Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai.

Đánh giá công tác dự báo, cảnh báo sớm tại địa phương thông qua cơ quan trung ương, cơ quan dự báo khí tượng thủy văn và các cơ quan có trách nhiệm dự báo, cảnh báo trong tỉnh, khu vực về mức độ chi tiết, độ tin cậy, tính đầy đủ, liên tục, kịp thời, dễ hiểu và các công cụ truyền tin.

Thống kê, đánh giá hiện trạng, danh mục, số lượng, chất lượng, địa điểm dự trữ, cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quản lý trên địa bàn cấp tỉnh. Đánh giá chung về cơ chế quản lý và sử dụng, khả năng đáp ứng hiện tại và nhu cầu trong tương lai. Đánh giá năng lực của các lực lượng nòng cốt trong ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ trên địa bàn cấp tỉnh; sự tham gia của các tổ chức, cá nhân.

Nội dung và biện pháp phòng chống thiên tai phù hợp với từng loại hình thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai thường xảy ra trên địa bàn, chú ý đến đối tượng dễ bị tổn thương; xây dựng các công trình phòng chống thiên tai của địa phương theo phân cấp; tổ chức thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai; xác định các khu vực nguy hiểm do các loại hình thiên tai gây ra trên địa bàn; xây dựng phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai cho loại hình thiên tai cụ thể thường gặp tại địa phương; xây dựng kế hoạch tổ chức thường trực công tác phòng chống thiên tai hàng năm; xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập kỹ năng phòng chống thiên tai.

AN HẠ

Tin cùng chuyên mục