Xã hội

Xây dựng hệ thống quản lý rừng bền vững

SGGP
Theo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG), tính đến tháng 7-2021, 11 thành viên VRG đã được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế của Chương trình Chứng nhận chứng chỉ rừng (PEFC) ST 1001:2010 và 20 nhà máy thuộc VRG được cấp chứng chỉ quản lý chuỗi hành trình sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế PEFC ST 2002:2013.  

Hai tổ chức chứng nhận đã đánh giá và cấp chứng chỉ cho các công ty này là GFA Certification GmbH (Đức) và SGS Société Générale de Surveillance SA (Thụy Sĩ). Tổng diện tích cao su được chứng nhận trong chương trình này là 51.317ha. 

Dự kiến đến cuối năm 2021, VRG có trên 268.000ha cao su hoàn thành phương án quản lý rừng bền vững theo các tiêu chuẩn quốc tế.

THANH HẢI

Tin cùng chuyên mục