Xã hội

Xây dựng đồng bộ Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TPHCM

SGGP
Ngày 29-5, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, Trưởng ban Ban Chỉ đạo về xây dựng Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TPHCM, giao Sở QH-KT tiếp thu ý kiến đóng góp của các sở ngành và khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch hành động của Ban Chỉ đạo về xây dựng khu đô thị này, đề xuất báo cáo trình UBND TP xem xét, thông qua.

Theo đó, cần lưu ý các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của kế hoạch hành động, bổ sung nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các quận 2, 9 và Thủ Đức; điều chỉnh đơn vị chủ trì thực hiện nội dung lập kế hoạch và tổ chức các chương trình tham vấn cộng đồng là UBND 3 quận trên; xác định cụ thể thời gian, tiến độ thực hiện từng nội dung công việc. 

Sở KH-ĐT nghiên cứu lập danh mục kêu gọi đầu tư trên địa bàn 3 quận trên. UBND các quận cập nhật nội dung Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông thành phố vào các văn kiện của đảng, chính quyền và các đề án của chương trình đột phá phát triển hạ tầng thành phố có liên quan đang triển khai để thực hiện đồng bộ. Sở Tài chính, Sở KH-ĐT hướng dẫn Sở QH-KT về kinh phí, nguồn vốn lập quy hoạch theo quy định.

QUỐC HÙNG

Tin cùng chuyên mục