Giao thông - Đô thị

Xây dựng đề án xóa bỏ mô hình Tổng cục Đường bộ Việt Nam

SGGPO
Ngày 20-6, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, bộ đang xây dựng đề án tổ chức lại Tổng cục Đường bộ Việt Nam, do cơ quan này không đảm bảo tiêu chí theo quy định hiện nay.

Cần thay đổi mô hình để thực hiện tốt mục tiêu xây dựng 5.000km đường cao tốc

Cần thay đổi mô hình để thực hiện tốt mục tiêu xây dựng 5.000km đường cao tốc

Bộ trưởng cho biết, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua Bộ GTVT đã rà soát hoạt động của các đơn vị trực thuộc. Sắp tới, mô hình tổng cục thuộc các bộ sẽ được tổ chức lại nếu không đảm bảo tiêu chí.
Theo các quy định hiện hành, có ba tiêu chí để thành lập tổng cục, gồm: Có đối tượng quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực lớn, phức tạp, quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội; Chuyên ngành, lĩnh vực cần quản lý tập trung, thống nhất ở Trung ương, trường hợp đặc biệt do Chính phủ xem xét quyết định; Được phân cấp, ủy quyền của bộ trưởng để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực.
Theo các tiêu chí này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có một tiêu chí chưa đáp ứng đầy đủ, đó là việc được giao ngành lĩnh vực tập trung, thống nhất ở trung ương, không phân cấp cho địa phương. Mô hình Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang hoạt động đã hoạt động được 12 năm, có các cục và chi cục ở khu vực.
Theo Bộ trưởng Bộ GTVT, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo ngành GTVT phấn đấu đến 2030 xây dựng được 5.000km đường cao tốc. Quá trình triển khai thời gian qua cho thấy, mô hình Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã bộc lộ nhiều vấn đề liên quan đến thể chế, chính sách... Vì vậy, Chính phủ đã giao Bộ GTVT xây dựng đề án xóa Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Đề án này sẽ được công khai xin ý kiến các bộ ngành và người dân trước khi báo cáo lên Chính phủ, Thủ tướng.  
Trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã trình Bộ GTVT đề án tách tổng cục thành Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam. Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện cho biết, đề án được ký trình theo sự thống nhất của lãnh đạo bộ, còn bản thân không đồng ý.

BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục