Nông nghiệp

Xây dựng đề án nông thôn mới thông minh

SGGP
Ngày 23-9, tại hội nghị về xây dựng nông thôn mới thông minh (do Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ TT-TT tổ chức ở Hà Nội), ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, cho biết, ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng mạnh mẽ hơn nữa khoa học - công nghệ, đặc biệt công nghệ số là giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm khoảng cách giữa nông thôn và thành thị ở nước ta.

Trong thời gian qua, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng nông thôn mới đã được manh nha triển khai tại một số địa phương, nhưng vẫn mang tính tự phát. 

Xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, 2 bộ cùng có ý tưởng trình Chính phủ xây dựng đề án đưa công nghệ thông tin và chuyển đổi số trở thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn năm 2021-2025. 

PHÚC VĂN

Tin cùng chuyên mục