Môi trường

Xây dựng cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu

SGGP
Bộ GTVT đã có công văn số 9266/BGTVT-MT gởi đến các cơ quan, đơn vị thuộc bộ về phối hợp cung cấp thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu (BĐKH).

Theo Bộ GTVT, để phối hợp với Bộ TN-MT xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BĐKH (theo quyết định 1055 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050), Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị, cơ quan cung cấp các thông tin, dữ liệu liên quan đến BĐKH từ năm 2011 đến nay. 

Theo đó, các nội dung cần cung cấp gồm: thể chế, chính sách, văn bản pháp luật, nghị định, thông tư có liên quan đến BĐKH; các chiến lược, kế hoạch, quy hoạch có liên quan đến BĐKH; chương trình, dự án liên quan đến BĐKH (các dự án liên quan đến BĐKH gồm dự án nguồn vốn trong nước và dự án nguồn vốn nước ngoài); các thông tin về khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế trong thích ứng với BĐKH.

AN HẠ

Tin cùng chuyên mục