Thích ứng với biến đổi khí hậu

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường

SGGP
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường. 
Theo đó, đề án được thực hiện trong 6 năm (2017-2022) trên phạm vi toàn bộ các số liệu quan trắc về tài nguyên và môi trường của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ ngành, địa phương và tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động quan trắc về tài nguyên và môi trường. Mục tiêu của đề án nhằm thiết lập hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường trên cơ sở quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn năm 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030; ứng dụng giải pháp công nghệ hiện đại nhằm thu nhận, quản lý thống nhất, đáp ứng yêu cầu công bố, cung cấp, khai thác, chia sẻ kịp thời thông tin quan trắc tài nguyên và môi trường để phục vụ mục tiêu hoạch định chính sách, phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh - quốc phòng.

HÀ PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục