Khoa học công nghệ

Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia cán bộ, công chức

SGGP
Bộ Nội vụ và Tập đoàn VNPT đã ký kết chương trình hợp tác xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.

Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia này nhằm triển khai, hiện thực hóa các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Bộ Nội vụ đã tiến hành đánh giá, xem xét trên nhiều tiêu chí khắt khe, với nhiều đơn vị cung cấp các giải pháp công nghệ và đã chọn VNPT (doanh nghiệp nhà nước hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông - công nghệ thông tin và là đơn vị tiên phong dẫn dắt các dự án chuyển đổi số cấp quốc gia, có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai các đề án số hóa của Chính phủ, bộ, ngành).

Phó Tổng Giám đốc VNPT Ngô Diên Hy cho biết, Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức với số lượng dữ liệu rất lớn, dung lượng và phạm vi kết nối, chia sẽ dữ liệu rất rộng nên việc bảo đảm tốc độ đường truyền và an ninh, an toàn bảo mật thông tin đóng vai trò đặc biệt quan trọng, đòi hỏi phải có giải pháp kỹ thuật phù hợp, đồng bộ, thống nhất và có tính tương thích cao.

 

BÁ TÂN

Tin cùng chuyên mục