Chương trình bình ổn thị trường

Xây dựng chuỗi cung ứng nông sản có trách nhiệm

SGGP
Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam vừa phối hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) tổ chức hội thảo tập huấn “Quy trình rà soát rủi ro đối với chuỗi cung ứng nông sản”, nhằm hỗ trợ các HTX và đơn vị thành viên giảm thiểu rủi ro, cũng như xác định những giải pháp trong xây dựng chuỗi cung ứng nông sản có trách nhiệm.

Theo OECD có 5 bước rà soát rủi ro đối với chuỗi cung ứng nông sản của OECD - FAO mà các HTX có thể áp dụng gồm: thành lập hệ thống quản lý mạnh, xác định chuỗi rủi ro trong cung ứng, xây dựng và thực hiện chiến lược ứng phó với rủi ro đã xác định, đánh giá và rà soát rủi ro chuỗi cung ứng, báo cáo rà soát. 

Ngoài ra, HTX cần truyền thông ra bên ngoài, báo cáo rà soát rủi ro của đơn vị với thông tin rõ ràng, chính xác, kịp thời, đảm bảo bí mật thương mại và các vấn đề cạnh tranh khác.

 

THANH HẢI

Tin cùng chuyên mục