Chính trị

Xây dựng Cần Thơ sớm trở thành thành phố hiện đại, đậm bản sắc vùng ĐBSCL

SGGP
Ngày 17-7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp, cho ý kiến về Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW về xây dựng, phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng các đồng chí trong Bộ Chính trị, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TP Cần Thơ cùng tham dự.

Tại cuộc họp, Bộ Chính trị nhất trí về cơ bản với những quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cụ thể, đến năm 2030, Cần Thơ phấn đấu trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng ĐBSCL; là trung tâm, đô thị hạt nhân của vùng; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. Đến năm 2045, Cần Thơ thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở châu Á.

Bộ Chính trị nhất trí ban hành nghị quyết mới về xây dựng, phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ mới, khẳng định quan điểm của Đảng về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của Cần Thơ đối với vùng ĐBSCL và cả nước; tạo sự thống nhất cao trong tư tưởng và nhận thức của các cấp, các ngành, từ đó xác định những giải pháp mới, đột phá, thu hút mọi nguồn lực vật chất và tinh thần để Cần Thơ hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, việc Bộ Chính trị thống nhất ban hành nghị quyết mới về xây dựng, phát triển TP  Cần Thơ có ý nghĩa rất quan trọng vào thời điểm này. Đảng bộ Cần Thơ tiếp thu các ý kiến đóng góp, gợi mở tại cuộc họp, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, chuẩn bị kỹ đề án. Tinh thần của nghị quyết mới sẽ được triển khai ngay vào thời điểm Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ sắp tới, tạo khí thế mới để Đảng bộ, nhân dân Cần Thơ bước vào giai đoạn phát triển mới. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu TP Cần Thơ cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ ngang tầm nhiệm vụ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, đoàn kết, tập hợp sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng TP Cần Thơ sớm trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng ĐBSCL. Những định hướng xây dựng, phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ mới phải được Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ sắp tới cụ thể hóa thành các mục tiêu thiết thực, với những giải pháp khả thi, mang lại hiệu quả rõ rệt.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến về Đề án xây dựng, phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí trong Bộ Chính trị; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tham dự.  

Trên cơ sở phân tích những tiềm năng, lợi thế, thuận lợi và khó khăn, Bộ Chính trị nhất trí về quan điểm, mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại; một trong những trung tâm lớn của vùng Bắc Trung bộ và cả nước về công nghiệp năng lượng và chế biến, chế tạo; nông nghiệp; dịch vụ du lịch, giáo dục - đào tạo, y tế chuyên sâu và văn hóa, thể thao; một cực tăng trưởng mới, Thanh Hóa cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, để thực hiện được mục tiêu trở thành tỉnh kiểu mẫu, cán bộ, đảng viên tỉnh Thanh Hóa phải nỗ lực lớn, quyết tâm cao, Đảng bộ phải thực sự trong sạch vững mạnh, đồng thời phát huy sức mạnh, nguồn lực trong dân; mở rộng quan hệ với các địa phương khác, tăng cường kết nối vùng. Thanh Hóa cần lựa chọn một số công việc ưu tiên làm trước, có tầm nhìn xa trên cơ sở quy hoạch, chủ động đề xuất cơ chế, chính sách; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên… từng bước thoát khỏi tình trạng thu nhập thấp, vươn lên làm giàu.

TRẦN BÌNH - TTX

Tin cùng chuyên mục