Môi trường

Xây dựng 7 nhà máy xử lý nước thải trong giai đoạn 2018-2020

SGGP
UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2018-2020, đặt chỉ tiêu trong năm 2019 sẽ giảm 65% khối lượng túi ni lông khó phân hủy sử dụng tại các siêu thị, trung tâm thương mại và giảm 50% khối lượng túi ni lông khó phân hủy sử dụng tại các chợ dân sinh so với năm 2010.

Đặc biệt, UBND TP đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ áp dụng công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt (tái chế, làm phân compost và đốt) đạt tỷ lệ 40% và chôn lấp hợp vệ sinh 60% trên tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt. Kế hoạch nêu một loạt nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có việc đầu tư trồng mới mới 7.000 cây xanh/năm, xây dựng 7 nhà máy xử lý nước thải đô thị tập trung (nhà máy Bình Hưng giai đoạn 2; nhà máy Nhiêu Lộc - Thị Nghè; nhà máy Tham Lương - Bến Cát; nhà máy Tây Sài Gòn, nhà máy Tân Hóa - Lò Gốm, nhà máy Bắc Sài Gòn 1 và nhà máy Bình Tân).

Ngoài ra, UBND TPHCM cũng quyết định thành lập Ban điều hành chương trình hành động giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2018-2020 để rà soát, đánh giá lại cách thức tổ chức thực hiện trong thời gian qua, đổi mới cách làm, ứng dụng công nghệ mới trong tổ chức thực hiện. 

 

GIA MINH

Tin cùng chuyên mục