Bút Sài Gòn

Xanh bền vững

SGGP
- Hoạt động du lịch đang dần phục hồi ở tất cả địa phương xứ mình. Thời gian qua và lúc này, nguồn khách chủ yếu vẫn là khách nội. Nhưng không lâu nữa, khi các chuyến bay thương mại quốc tế thường kỳ được nối lại, khách ngoại sẽ lại xôm. Điều mới cho “ngành công nghiệp không khói” là gì?

- Xu hướng làm du lịch xanh đang được chú ý ngày càng rõ. Có nơi như Quảng Nam làm căn cơ, xây dựng hẳn một bộ tiêu chí du lịch xanh để làm quy chuẩn cho nhiều năm tới. Hy vọng là những tỉnh thành khác cũng sớm bắt nhịp để cùng thực hiện bài bản du lịch xanh phù hợp với đặc thù của địa phương.

- Nghe chuyện gì mang tính thân thiện, dài lâu là ưng bụng. Cụ thể, du lịch xanh cần đáp ứng những nội dung gì?

- Có thực hiện những hoạt động du lịch thân thiện với môi trường, mới tăng lợi thế cạnh tranh, thu hút du khách dài hạn. Bắt đầu từ tái chế rác thải, cung cấp sản phẩm thảo mộc, nông sản hữu cơ… rồi nhẫn nại xây nền về tái cơ cấu nhân lực du lịch, bảo vệ môi trường, gìn giữ tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa. Để làm được điều đó, không chỉ có vai trò thúc đẩy của chính quyền địa phương hay sự bền bỉ của doanh nghiệp, mà còn sự đồng hành của cộng đồng dân cư. Gìn giữ được giá trị bản địa đa dạng, mới thực sự có du lịch xanh bền vững.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục