TPHCM gặp khó trong tuyển dụng sinh viên xuất sắc

TPHCM gặp khó trong tuyển dụng sinh viên xuất sắc

Sở Nội vụ TPHCM vừa báo cáo UBND thành phố về kết quả sau 5 năm thực hiện kế hoạch thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định 140 năm 2017 của Chính phủ.