Giao thông - Đô thị

Xác minh tình trạng 1 phương tiện có 2 tài khoản trả phí điện tử không dừng

SGGPO
2 nhà cung cấp dịch vụ là Công ty VDTC và Công ty TNHH thu phí tự động VETC đều cùng dán thẻ, mở tài khoản cho một phương tiện.

Xe dán thẻ thu phí không dừng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Xe dán thẻ thu phí không dừng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa kiểm tra xác suất dữ liệu đấu nối thẻ đầu cuối, mở tài khoản dịch vụ thu phí không dừng (ETC) của một số phương tiện được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu của Công ty TNHH thu phí tự động VETC và Công ty cổ phần giao thông số Việt Nam (VDTC).

Kết quả cho thấy, cả 2 nhà cung cấp dịch vụ đều có tình trạng cùng dán thẻ, mở tài khoản cho một phương tiện. Trong số 9 phương tiện được kiểm tra, có 6 phương tiện Công ty VDTC mở tài khoản trước, Công ty TNHH thu phí tự động VETC mở tài khoản sau.

Kết quả kiểm tra của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng cho thấy, một số bất cập trong quá trình thu phí điện tử không dừng như lỗi thẻ, lỗi tài khoản giao thông... vẫn chưa được nhà cung cấp dịch vụ khắc phục.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu 2 nhà cung cấp dịch vụ nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấm dứt tình trạng chồng chéo trong việc mở tài khoản trả phí ETC và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sự cố và tranh chấp pháp lý trong quá trình thu phí ETC.

Hai nhà cung cấp dịch vụ cũng cần rà soát, chấn chỉnh việc dán thẻ đầu cuối, mở và quản lý tài khoản giao thông để giải quyết dứt điểm các vướng mắc cho chủ phương tiện. Đồng thời nghiêm túc thực hiện hợp đồng đã ký giữa hai bên. Kết quả thực hiện báo cáo về Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 15-8.

Bên cạnh đó, các nhà cung cấp dịch vụ phải rà soát sửa đổi các quy định của hợp đồng liên quan đến quy trình dán thẻ, mở và quản lý tài khoản giao thông, đảm bảo thống nhất các bước, quy trình thực hiện.

MINH ANH

Tin cùng chuyên mục