Kinh tế

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

SGGP
Ngày 17-5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, đã làm việc với 17 bộ, cơ quan Trung ương.

Theo báo cáo của Bộ KH-ĐT, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 được giao cho các bộ, cơ quan Trung ương thuộc diện kiểm tra, đôn đốc của Tổ công tác số 3 là 12.019 tỷ đồng. Đến nay, các đơn vị đã phân bổ, giao chi tiết cho từng nhiệm vụ, dự án là 10.796 tỷ đồng, còn lại chưa phân bổ chi tiết là 1.223 tỷ đồng. Ước giải ngân 5 tháng của các bộ, cơ quan Trung ương tính đến ngày 31-5 khoảng 464 tỷ đồng, đạt 3,86% kế hoạch năm 2022, thấp hơn mức bình quân chung cả nước là 20,27%.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, cơ quan Trung ương cho rằng, để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công thì rất cần sự phối hợp chặt chẽ với địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, nguyên vật liệu. Đồng thời, từng đơn vị phải chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn. 

Sau khi nghe các ý kiến báo cáo, thảo luận, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các đơn vị rà soát kỹ tất cả các khâu, từ chuẩn bị dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng đến triển khai thi công, đôn đốc tiến độ. Kiên quyết khắc phục tình trạng khi đưa vào danh mục đầu tư dự án chưa hoàn thiện thủ tục; thực hiện dứt điểm giải phóng mặt bằng trước khi triển khai dự án; rà soát, kiện toàn năng lực các ban quản lý dự án. Người đứng đầu các bộ, cơ quan phải xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022, chỉ đạo, điều hành quyết liệt để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục