Giao thông - Đô thị

Xã hội hóa 5 dự án nạo vét luồng hàng hải

SGGP
Bộ GTVT vừa công bố danh mục 5 dự án nạo vét vùng nước cảng biển kết hợp thu hồi sản phẩm thực hiện theo hình thức xã hội hóa, dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2021-2023.

Các dự án được phê duyệt bao gồm: nạo vét luồng hàng hải sông Tiền; nạo vét luồng hàng hải Định An - sông Hậu; nạo vét luồng hàng hải Trần Đề; nạo vét luồng hàng hải Cửa Việt; nạo vét luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy. 

Riêng dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phầm luồng hàng hải sông Tiền chỉ thực hiện khi các dự án xã hội hóa trên tuyến luồng được triển khai đồng bộ. Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ GTVT đã giao Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng.

Trường hợp đến ngày 30-6 dự án chưa lựa chọn được nhà đầu tư, Cục Hàng hải Việt Nam cần đề xuất Bộ GTVT xem xét sửa đổi, bổ sung danh mục dự án hoặc bố trí ngân sách nhà nước để thực hiện.

BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục