Môi trường

WWF hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo

SGGP
Ông Nguyễn Thành Trung, Đại diện Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam, cho biết, WWF Việt Nam cùng các đối tác Trung tâm Phát triển sáng tạo Xanh (GreenID) và Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) đã xây dựng dự án Đối tác đa bên hướng tới 100% năng lượng tái tạo (NLTT) góp phần thực hiện bản đóng góp do quốc gia tự quyết định.

Dự án được triển khai tại 3 nước Nepal, Uganda và Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi và chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về NLTT giữa các đối tác trong nước và quốc tế nhằm xây dựng một tầm nhìn chung về tương lai NLTT.

Đối tác đa bên hoạt động theo cơ chế khuyến khích sự tham gia của các bên liên quan như chính phủ, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội... Đối tác đa bên sẽ thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại chính sách để xây dựng quá trình chuyển dịch dài hạn sang 100% NLTT.

Đặc biệt, dự án sẽ xây dựng một kịch bản 100% NLTT cho riêng Việt Nam, bao gồm lộ trình chuyển dịch khả thi dựa trên cơ cấu nguồn điện hiện tại và các dự án năng lượng trong quy hoạch. 

HÀ HẠNH

Tin cùng chuyên mục