Kinh tế

WB cho Việt Nam vay 221,5 triệu USD để hỗ trợ phục hồi sau đại dịch Covid-19

SGGPO
Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) vừa ký hiệp định tín dụng trị giá 221,5 triệu USD để hỗ trợ Việt Nam phục hồi sau đại dịch Covid-19 thông qua các cải cách chính sách nhằm tăng cường mức độ bao trùm tài chính và nâng cao khả năng thích ứng với môi trường.

WB cho Việt Nam vay 221,5 triệu USD để hỗ trợ phục hồi sau đại dịch Covid-19

Khoản tín dụng được cung cấp thông qua Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) của WB, chuyên cung cấp các khoản vay ưu đãi dành cho các quốc gia có thu nhập thấp, được giải ngân trực tiếp vào ngân sách, với các điều khoản ưu đãi trong thời hạn vay 30 năm, có 5 năm ân hạn. Khoản tín dụng này nhằm khuyến khích cải cách chính sách theo hai trụ cột.

Trụ cột thứ nhất hỗ trợ sự phục hồi kinh tế mang tính bao trùm thông qua giảm gánh nặng thuế cho các doanh nghiệp, cải thiện khả năng tiếp cận hỗ trợ tài chính của các nhóm dễ bị tổn thương, thu hẹp khoảng cách giới tại nơi làm việc và thúc đẩy tài chính toàn diện.

Trụ cột thứ hai góp phần vào việc xanh hóa các chính sách thương mại, thúc đẩy chính phủ điện tử và tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo.

Theo Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam, bà Carolyn Turk, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều động thái khẩn trương, kịp thời trong những tháng gần đây để thực hiện những cải cách này. Ví dụ điển hình là việc phê duyệt giấy phép triển khai mobile money và mở rộng phạm vi áp dụng hệ thống hóa đơn điện tử ở các tỉnh thành lớn nhất cả nước.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục