Infographic / Longform

Vượt khó mùa dịch, làng hoa Đà Nẵng tất bật vào vụ tết

Vượt khó mùa dịch, làng hoa Đà Nẵng tất bật vào vụ tết ảnh 1
Vượt khó mùa dịch, làng hoa Đà Nẵng tất bật vào vụ tết ảnh 2
Vượt khó mùa dịch, làng hoa Đà Nẵng tất bật vào vụ tết ảnh 3
Vượt khó mùa dịch, làng hoa Đà Nẵng tất bật vào vụ tết ảnh 4
Vượt khó mùa dịch, làng hoa Đà Nẵng tất bật vào vụ tết ảnh 5
Vượt khó mùa dịch, làng hoa Đà Nẵng tất bật vào vụ tết ảnh 6
Vượt khó mùa dịch, làng hoa Đà Nẵng tất bật vào vụ tết ảnh 7
Vượt khó mùa dịch, làng hoa Đà Nẵng tất bật vào vụ tết ảnh 8
Vượt khó mùa dịch, làng hoa Đà Nẵng tất bật vào vụ tết ảnh 9
Vượt khó mùa dịch, làng hoa Đà Nẵng tất bật vào vụ tết ảnh 10
Vượt khó mùa dịch, làng hoa Đà Nẵng tất bật vào vụ tết ảnh 11

XUÂN QUỲNH - Trình bày: HỮU VI

Tin cùng chuyên mục