Giáo dục

Vụ 41 GS, PGS không đạt chuẩn: Chỉ rút kinh nghiệm sâu sắc?

SGGPO

Các Hội đồng chức danh GS cơ sở liên quan đến 41 hồ sơ ứng viên không đủ điều kiện công nhận đạt tiên chuẩn GS, PGS năm 2017 tổ chức họp rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với sai sót của từng hồ sơ cụ thể, gửi báo cáo về Hội đồng chức danh GS Nhà nước trước ngày 30-4.

Tin liên quan

Ngày 5-4, Hội đồng chức danh Giáo sư (GS) Nhà nước đã có công văn gửi các Hội đồng Chức danh GS ngành, liên ngành; các Hội đồng Chức danh GS cơ sở năm 2017 yêu cầu các cấp hội đồng rút kinh nghiệm sâu sắc về những sai sót trong việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017. Công văn do Phó Chủ tịch Hội đồng chức danh GS Nhà nước Bùi Văn Ga ký.

Công văn nêu rõ, qua kiểm tra, có 41 hồ sơ ứng viên không đủ điều kiện để công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS trong số 1.226 ứng viên đã được Hội đồng Chức danh GS Nhà nước thông qua tại kỳ họp lần thứ VII năm 2017. Đây là sai sót làm ảnh hưởng đến uy tín của Hội đồng chức danh GS Nhà nước, gây bức xúc trong dư luận xã hội thời gian vừa qua.

Hội đồng chức danh GS Nhà nước cũng chỉ rõ sai sót chủ yếu nằm ở các khâu: Một số ứng viên kê khai hồ sơ thiếu chuẩn xác, thiếu minh chứng cụ thể; một số cơ sở giáo dục đại học xác nhận thông tin do ứng viên kê khai chưa chặt chẽ; một số Hội đồng Chức danh GS cơ sở, Hội đồng Chức danh GS ngành/liên ngành thẩm định hồ sơ ứng viên chưa kỹ càng.

Vì vâỵ, Chủ tịch Hội đồng chức danh GS Nhà nước yêu cầu các Hội đồng ngành và Hội đồng cơ sở năm 2017, đặc biệt những hội đồng có hồ sơ ứng viên không đủ điều kiện để công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS rút kinh nghiệm sâu sắc về việc đã để xảy ra những sai sót trong việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017. Các Hội đồng chức danh GS cơ sở liên quan đến 41 hồ sơ ứng viên không đủ điều kiện công nhận đạt tiên chuẩn GS, PGS năm 2017 tổ chức họp rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với sai sót của từng hồ sơ cụ thể, gửi báo cáo về Hội đồng chức danh GS Nhà nước trước ngày 30-4.

Hội đồng chức danh GS Nhà nước yêu cầu trong các đợt xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS sắp tới, các hội đồng ngành và hội đồng cơ sở, các ứng viên cần tham dự đầy đủ các buổi tập huấn do Hội đồng chức danh GS Nhà nước tổ chức và nghiên cứu kỹ các tài liệu hướng dẫn của Hội đồng chức danh GS Nhà nước về công tác này để tránh những sai sót tương tự trong quá trình lập và thẩm định hồ sơ.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục