Đầu tư

VRG đầu tư 11 khu công nghiệp trên đất cao su

SGGPO
Theo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), bên cạnh việc khai thác mủ cùng các sản phẩm từ cao su, chế biến gỗ, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, VRG còn đầu tư vào 12 công ty hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp (KCN). 

Các công ty này đang đầu tư và khai thác 16 KCN, trong số này, 11 KCN được xây dựng trên đất cao su (tập trung tại tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh và Hải Dương) với diện tích gần 3.400 ha, chiếm gần 3% diện tích các KCN cả nước.

Nguồn vốn chủ sở hữu để đầu tư cho các KCN khoảng 2.086 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của Tập đoàn và các đơn vị thành viên là 1.118 tỷ đồng (chiếm khoảng 3%/vốn điều lệ của VRG).

VRG đầu tư 11 khu công nghiệp trên đất cao su  ảnh 1

Cuối năm 2020, các công ty khu công nghiệp cho thuê trên 2.288 ha đạt gần 89,5% diện tích công nghiệp. Trong các năm vừa qua, 12 công ty đã thu hút hơn 700 doanh nghiệp với vốn đầu tư 9.119 triệu USD và 24.714 tỷ đồng tại các KCN trên đất cao su, tạo ra hơn 260.000 công việc cho người lao động trên địa bàn các tỉnh Đông Nam bộ gồm Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương tại nơi các KCN trú đóng, cũng như góp phần giải quyết vấn đề về an sinh xã hội. Năm 2020, lợi nhuận từ khối dịch vụ hạ tầng KCN chiếm 17 % trên tổng lợi nhuận sau thuế, đạt 5.230 tỷ đồng của VRG.

Giai đoạn 2021 - 2030, VRG dự kiến thành lập mới và mở rộng 48 KCN, 28 cụm CN với tổng diện tích 39.177 ha (trong đó: KCN là 37.387 ha; cụm CN là 1.789 ha) từ chuyển đổi đất cao su. Riêng năm 2021, VRG và các đơn vị thành viên tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư với cơ quan có thẩm quyền các cấp để triển khai đầu tư các KCN mở rộng: Nam Tân Uyên giai đoạn 2, Rạch Bắp. Đồng thời trình với cấp có thẩm quyền đề xuất giao Tập đoàn làm chủ đầu tư các KCN trên đất cao su đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch KCN, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020: Bắc Đồng Phú mở rộng, Minh Hưng 3, Cẩm Mỹ, Hiệp Thạnh, các KCN ở Long Thành.

PHIÊU NHIÊN

Tin cùng chuyên mục