Nông nghiệp

Vĩnh Long: Chuyển đổi 29.000ha đất lúa

SGGP
Ngày 9-12, UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa năm 2021, với tổng diện tích là 29.000ha. Trong đó, diện tích chuyển sang cây trồng hàng năm là 26.500ha, chuyển sang trồng cây lâu năm là 2.500ha. 

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, việc chuyển đổi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, bảo đảm an ninh lương thực, tăng thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định chính trị, xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Đồng thời, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh với khối lượng lớn, tạo thành vùng sản xuất hàng hóa hiệu quả cao. Tuy nhiên, việc chuyển đổi đất trồng lúa phải đúng quy định của pháp luật về quản lý đất đai và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phải đi liền với bảo vệ đất lúa.

PHAN HUY

Tin cùng chuyên mục