Ngân hàng - Chứng khoán

VietinBank tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 29-4

SGGPO

Ngày 10-3, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã ban hành Nghị quyết số 082/NQ-HĐQT-NHCT2.1 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, vào ngày 29-4.

VietinBank tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 29-4 ảnh 1 Trụ sở VietinBank
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 30-3.

Cũng theo VietinBank, tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và các quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến công tác phòng chống dịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của VietinBank sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank (thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) hoặc theo hình thức trực tuyến. VietinBank sẽ thông tin cụ thể tới cổ đông tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Nội dung dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 bao gồm: báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022; báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng năm 2022; báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022; tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; tờ trình thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022...

QUỲNH MAI

Tin cùng chuyên mục