Môi trường

Việt Nam sẽ chấm dứt nhập chất HCFC vào năm 2040

SGGP
Theo Bộ TN-MT, trong nhiều năm qua, Việt Nam và cộng đồng quốc tế đã chung tay nỗ lực bảo vệ tầng ozone, kiểm soát và loại bỏ các chất làm suy giảm tầng ozone ở Việt Nam, qua đó đáp ứng nghĩa vụ loại trừ được 10% mức tiêu thụ cơ sở các chất HCFC (dung dịch Hydro Chloro Fluoro Carbon) theo lộ trình.

Máy điều hòa không khí cần được loại trừ các chất HCFC và HFC

Máy điều hòa không khí cần được loại trừ các chất HCFC và HFC

Trong giai đoạn 2020-2025, Việt Nam cần thực hiện loại trừ 35% mức tiêu thụ cơ sở chất HCFC (tương đương với hạn ngạch nhập khẩu HCFC chỉ còn 2.600 tấn, giảm 1.000 tấn so với giai đoạn trước); giảm dần trong giai đoạn sau đó đến khi chấm dứt nhập khẩu HCFC vào năm 2040. 

Một trong những bước tiến mạnh mẽ trong công tác quản lý bảo vệ tầng ozone là việc luật hóa các quy định về bảo vệ tầng ozone nêu tại Điều 92 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và quy định chi tiết tại các văn bản thi hành luật dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2022. Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone quy định đối tượng và các nội dung cơ bản về lộ trình quản lý, loại trừ các chất theo trách nhiệm và nghĩa vụ của Việt Nam thực hiện Nghị định thư Montreal; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các chất được kiểm soát... Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm triển khai Nghị định thư Montreal tại Việt Nam đồng bộ và hiệu quả. 

HÀ VĂN

Tin cùng chuyên mục