Môi trường

Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác thúc đẩy dự án tiết kiệm năng lượng

SGGP
Theo Bộ Công thương, bên cạnh những nỗ lực của Chính phủ và tổ chức, cá nhân trong nước, Việt Nam cũng đã và đang nhận được hỗ trợ từ nhiều quốc gia và các tổ chức phi chính phủ. 

Đơn cử như dự án Thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam, là một phần trong quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, gồm 3 hợp phần chính.

Hợp phần 1: Xây dựng năng lực phát triển dự án đầu tư tiết kiệm hiệu quả năng lượng trong công nghiệp.

Hợp phần 2: Xác định các dự án đầu tư tiết kiệm hiệu quả năng lượng trong công nghiệp.

Hợp phần 3: Hỗ trợ thực hiện các dự án đầu tư tiết kiệm hiệu quả năng lượng trong công nghiệp. 

Đối tượng thụ hưởng chính của dự án bao gồm các trung tâm tiết kiệm năng lượng và các công ty dịch vụ năng lượng, cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến việc quản lý lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm, những doanh nghiệp phải thực hiện kiểm toán năng lượng 3 năm/lần theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Ông Kim Jinoh, Giám đốc khu vực, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), cho biết giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã đạt được những kết quả nhất định. Giai đoạn 3 của chương trình mới bắt đầu thực hiện và sẽ kéo dài đến năm 2030.

KOICA rất mong muốn được đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu tiết kiệm năng lượng của Chính phủ Việt Nam.

HÀ THU

Tin cùng chuyên mục