Y tế - Sức khỏe

Việt Nam có một trung tâm đào tạo vùng của Hội Thận học quốc tế

SGGP
Hội Thận học quốc tế (ISN - trụ sở tại Brussels, Bỉ) đã có văn bản chính thức công nhận Bệnh viện Chợ Rẫy là một trong 21 trung tâm đào tạo vùng của Hội Thận học quốc tế trên toàn thế giới.

Đây là bệnh viện thứ 3 tại khu vực Đông Nam Á được Hội Thận học quốc tế lựa chọn trở thành trung tâm đào tạo vùng, gồm 1 tại Việt Nam (Bệnh viện Chợ Rẫy), 1 tại Malaysia và 1 tại Thái Lan.

Theo đó, Bệnh viện Chợ Rẫy trở thành trung tâm đào tạo vùng với thời hạn 5 năm (từ năm 2021-2026 và sẽ tiếp tục được gia hạn khi đáp ứng các tiêu chí của ISN).

Với vai trò là trung tâm đào tạo vùng của Hội Thận học quốc tế, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ phụ trách đào tạo tại Việt Nam cũng như các nước trong khu vực các lĩnh vực liên quan đến thận, gồm: thận tổng quát, lọc máu, lọc màng bụng và ghép thận. Việc đào tạo được thực hiện qua nhiều hình thức khác nhau, như: tiếp nhận nghiên cứu sinh; tổ chức hội thảo đào tạo về các chủ đề thận học phù hợp với tình hình khu vực; chia sẻ kiến thức chuyên môn thông qua chương trình “đại sứ giáo dục” hoặc chương trình “giáo dục y tế thường xuyên” của Hội Thận học quốc tế.

THÀNH SƠN

Tin cùng chuyên mục