Giáo dục

Việt Nam có 3 đại học trong Bảng xếp hạng khu vực châu Á năm 2021

SGGP
Tạp chí Times Higher Education (THE) vừa công bố Bảng xếp hạng các đại học (ĐH) khu vực châu Á năm 2021. Việt Nam có 3 đại diện được vinh danh trong bảng xếp hạng này, gồm ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TPHCM, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. 

ĐH Quốc gia TPHCM

ĐH Quốc gia TPHCM

Trong đó, ĐH Quốc gia TPHCM có điểm cao nhất về tiêu chí Thu nhập từ chuyển giao tri thức và công nghệ và tiêu chí Triển vọng quốc tế.

Tiêu chí Triển vọng quốc tế của THE bao gồm tỷ lệ sinh viên quốc tế/sinh viên trong nước, tỷ lệ giảng viên quốc tế/giảng viên trong nước và hợp tác quốc tế. Tiêu chí Thu nhập từ chuyển giao tri thức được THE xem là nhiệm vụ cốt lõi của một cơ sở giáo dục toàn cầu đương đại. Ở tiêu chí này, THE xem xét mức độ doanh nghiệp sẵn sàng chi trả cho nghiên cứu và khả năng của các trường ĐH khi thu hút đầu tư trong thị trường thương mại. 

Để thực hiện và công bố Bảng xếp hạng ĐH châu Á năm 2021, THE đã sử dụng bộ tiêu chí gồm 13 chỉ số thuộc 5 nhóm giảng dạy (30%), nghiên cứu (30%), chỉ số trích dẫn (30%), thu nhập từ chuyển giao tri thức và công nghệ (7,5%) và triển vọng quốc tế (7,5%). Năm 2021, có 551 cơ sở giáo dục thuộc 30 quốc gia/vùng lãnh thổ khu vực châu Á được THE xếp hạng, trong khi năm 2020 chỉ có 500 trường.

THANH HÙNG

Tin cùng chuyên mục