Nhân sự

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có hàng loạt lãnh đạo mới

SGGPO
Ông Đỗ Văn Phương (Kiểm sát viên cao cấp, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) được điều động, bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng cơ quan này kể từ ngày 1-6-2021 thay cho ông Nguyễn Tiến Long. 

Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Cùng với đó, tại Quyết định số 16, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao điều động, bổ nhiệm ông Phạm Thanh Từng (Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp) giữ chức vụ Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, kể từ ngày 1-6. 

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng điều động, bổ nhiệm ông Lê Đức Xuân (Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ) giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Trong khi đó, ông Phan Văn Tâm (Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội để thay ông Lại Viết Quang; ông Lại Viết Quang sau đó được bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Bên cạnh đó, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thái là Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Theo thông báo, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định không tổ chức lễ công bố và trao các quyết định nêu trên theo kế hoạch dự kiến.

ĐỖ TRUNG

Tin cùng chuyên mục