Tự giới thiệu

VIB- một ngân hàng bán lẻ có quy mô và chất lượng

SGGP
Ngân hàng VIB vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020. 

VIB- một ngân hàng bán lẻ có quy mô và chất lượng

Năm nay, hội đồng quản trị (HĐQT) trình kế hoạch tăng trưởng tín dụng 24% tùy thuộc vào phê duyệt về chỉ tiêu của Ngân hàng Nhà nước; Lợi nhuận trước thuế 2020 dự kiến đạt 4.500 tỷ đồng, tăng 10% so với 2019… 

Chiến lược của VIB là trở thành ngân hàng bán lẻ có quy mô và chất lượng trên thị trường bằng sự tập trung vào khách hàng, sản phẩm, chất lượng dịch vụ và digital banking bao gồm ứng dụng MyVIB, nền tảng bán hàng trực tuyến và hệ thống 165 chi nhánh với mô hình vận hành tối ưu.

ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 11.000 tỷ đồng bằng hình thức chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%; phê duyệt kế hoạch và ủy quyền hội đồng quản trị chuyển sàn niêm yết sang sàn HOSE vào cuối năm nay sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn.

L.D.

Tin cùng chuyên mục