Thị trường - chính sách

Ví MoMo nhận bằng khen từ Chính Phủ vì những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Sau một năm đi vào hoạt động (từ tháng 12-2019), Cổng Dịch vụ công Quốc gia góp phần làm minh bạch hóa, giảm thời gian và chi phí để người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính. Ví điện tử MoMo là ví điện tử đầu tiên vinh dự được Chính phủ lựa chọn làm kênh thanh toán chính thức và đồng hành cùng Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Ví MoMo nhận bằng khen từ Chính Phủ vì những đóng góp tích cực cho sự phát  triển của Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Báo cáo kết quả sau một năm triển khai, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, Cổng Dịch vụ công Quốc gia là một trong những giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019- 2020, định hướng đến 2025.
Ví MoMo nhận bằng khen từ Chính Phủ vì những đóng góp tích cực cho sự phát  triển của Cổng Dịch Vụ Công Quốc gia ảnh 1
Sau một năm triển khai, đã có 84 bộ, ngành, cơ quan, địa phương tích hợp, đồng bộ trạng thái hồ sơ thủ tục hành chính với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, trong đó có 19 bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và 63/63 địa phương; Có 2.700 thủ tục hành chính đã được tích hợp; 412 ngàn tài khoản cá nhân, doanh nghiệp đăng ký; Hơn 100 triệu lượt truy cập; 27,2 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; 719 nghìn hồ sơ thực hiện trực tuyến.
Đặc biệt, đã có 54/63 địa phương, 14 bộ, ngành, cơ quan hoàn thành kết nối với hệ thống thanh toán trực tuyến với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Tổng số giao dịch qua hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng có sự tăng trưởng cao, trên 45,7 nghìn giao dịch. Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia là hơn 6.700 tỷ đồng/năm.

Hơn 40% giao dịch và 20% doanh thu thanh toán dịch vụ công trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia bằng Ví MoMo

Từ tháng 12-2019, Ví điện tử MoMo là một trong 4 đơn vị đầu tiên được tin tưởng lựa chọn đồng hành cùng Chính Phủ triển khai kênh thanh toán điện tử cho Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Theo đó, người dân, doanh nghiệp khi sử dụng các dịch vụ công của Cổng có thể thanh toán trực tuyến phí, lệ phí ngay trên Ví MoMo hoặc website của Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dùng tính năng “Quét mã” của MoMo).
Sau 1 năm, hợp tác giữa Ví MoMo và Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã đạt được những kết quả ấn tượng. Cụ thể, số lượng giao dịch thành công qua MoMo chiếm 40% trên tổng số lượng giao dịch trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Doanh thu qua Ví MoMo chiếm hơn 20% trên tổng doanh thu thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

TẤN TUẤN

Tin cùng chuyên mục